ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Reikwijdte


De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via consumenten en ondernemers via onze online shop.
Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat handelt in het kader van een juridische transactie bij de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, zonder er opnieuw naar te hoeven verwijzen. Als de ondernemer conflicterende of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt hun geldigheid hierbij afgewezen; ze worden alleen onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contract sluiten


Het koopcontract wordt gesloten met Bresser GmbH.
Door de producten in de online shop te plaatsen, doen we een bindend aanbod om een ​​contract voor deze items te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de meegeleverde correctiehulpmiddelen en uitgelegd in het bestelproces. Het contract wordt gesloten door op de bestelknop te klikken om het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren. Onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling ontvangt u een nieuwe bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag


De beschikbare talen voor het sluiten van het contract zijn Duits en Engels.
We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. U kunt de contracttekst zien in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden


Naast de opgegeven productprijzen worden verzendkosten toegevoegd.
U kunt meer informatie vinden over de verzendkosten van de aanbiedingen. Wij leveren alleen door verzending. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf op te halen. Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betaling


De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als u de vooruitbetaling voor de betaalmethode kiest, geven we u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van betaling.

Rembours
U betaalt de aankoopprijs rechtstreeks aan de bezorger.
Er zijn extra kosten van 8,90 euro.

Creditcard
Wanneer u uw bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens.
Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder, vragen wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal.
Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Nadat we de bestelling in de winkel hebben geplaatst, vragen we PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces.

PayPal Plus
Als onderdeel van de PayPal Plus-betalingsservice bieden we verschillende betaalmethoden aan als PayPal-services.
U wordt doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsinstructie aan PayPal bevestigen. Als u PayPal als betaalmethode hebt gekozen, moet u daar zijn geregistreerd om het factuurbedrag te betalen, of u moet zich eerst registreren en verifiëren met uw toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt automatisch door PayPal uitgevoerd onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces. Als u de creditcardbetaalmethode hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal te zijn geregistreerd om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk uitgevoerd na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als legitieme kaarthouder door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal en uw kaart wordt belast. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces. Als u  de betaalmethode voor 
automatische incasso hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal te zijn geregistreerd om het factuurbedrag te kunnen betalen. Door de betalingsinstructie te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. U wordt door PayPal op de hoogte gebracht van de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde prenotificatie). Bij het indienen van het domiciliëringsmandaat onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht, vraagt ​​PayPal zijn bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces. Als u de factuurbetaalmethode hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal te zijn geregistreerd om het factuurbedrag te kunnen betalen. Na een succesvolle adres- en kredietcontrole en het indienen van de bestelling, wijzen we onze claim toe aan PayPal. In dit geval kunt u alleen betalen aan PayPal met een schuldverlichting. Voor de verwerking van betalingen via PayPal – in aanvulling op onze algemene voorwaarden – zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van PayPal van toepassing. Meer informatie en de algemene voorwaarden van PayPal voor factuuraankoop vindt u hier:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE .

Onmiddellijk
na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH.
Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een online bankaccount met PIN / TAN-procedure hebben die is geactiveerd om deel te nemen aan Sofort, u dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door Sofort en uw rekening wordt gedebiteerd.

6. Eigendomsvoorbehoud


De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt ook het volgende: we behouden het eigendom van de goederen totdat alle claims uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn betaald. U mag de gereserveerde goederen doorverkopen in de normale bedrijfsuitoefening; U wijst alle claims die voortvloeien uit deze doorverkoop vooraf aan ons toe voor het bedrag van de factuur – ongeacht een verband of vermenging van de gereserveerde goederen met een nieuw item – en we accepteren deze toewijzing. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar we kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade


Het volgende is van toepassing op consumenten: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meldt u dergelijke fouten zo snel mogelijk aan de bezorger en neemt u onmiddellijk contact met ons op.
Als u geen klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden. Het volgende is van toepassing op ondernemers: het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering gaat op u over zodra we het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. De plicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken, die is geregeld in artikel 377 van het Duitse handelswetboek, is van toepassing op handelaren. Als u de daar gereguleerde kennisgeving weglaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er een defect is dat niet tijdens de inspectie herkenbaar was. Dit is niet van toepassing als we een defect kwaadwillig hebben verborgen.

8. Garanties en garanties


De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden zijn te vinden bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop. Klantenservice: u kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en klachten op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 02872-80740 en per e-mail op service@bresser.de

9. Aansprakelijkheid


Wij zijn altijd aansprakelijk zonder beperking voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim,
  • in het geval van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.


In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op grond waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen op (hoofdverplichtingen) wegens lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid datgene wat te verwachten was op het moment dat het contract werd gesloten Beperkte schade, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.
Bovendien zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting


De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij staan ​​klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. De algemene arbitragecommissie voor consumenten van het Centrum voor arbitrage eV, Straßburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, is  verantwoordelijk .

11. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is Duits recht van toepassing op de uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.Als u een zakenman bent in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen u en ons onze bedrijfsplaats.