Garantie

Bresser geeft u een wereldwijde fabrieksgarantie voor uw product. De garantieperiode is 5 jaar en begint op de dag van aankoop. Bewaar het aankoopbewijs als aankoopbewijs. Tijdens de garantieperiode worden defecte apparaten door uw dealer geaccepteerd en indien nodig verzonden. U ontvangt dan gratis een nieuw of gerepareerd apparaat. De beslissing of een garantiereparatie of een garantieruil plaatsvindt, wordt door ons genomen

De aanspraak op garantie bestaat niet als defecten in het object van aankoop te wijten zijn aan: • oneigenlijk gebruik; • Onachtzame of opzettelijke schade door de koper of derden; • Reparaties of wijzigingen die zonder onze opdracht door derden zijn aangebracht; • Schade als gevolg van persoonlijke nalatigheid • Veranderingen of schade als gevolg van overmacht zoals stormen, hagel, brand, stroomuitval, bliksem, overstroming, sneeuw, vorst of andere effecten van dieren, enz. Verder bestaat de claim niet onder de garantie als een onleesbaar of onvolledig aankoopbewijs wordt gepresenteerd.

Uw product moet uiterlijk 3 maanden na aankoop worden geregistreerd om in aanmerking te komen voor de uitgebreide garantie. Maak de registratie op www.bresser.de/garantie. De bevestigings-ID moet worden weergegeven in geval van garantieclaims.

Ongeacht deze garantie hebt u recht op wettelijke garantierechten in geval van een gebrekkige levering, die niet door deze garantie worden beperkt. Houd bij het retourneren van goederen rekening met het volgende: Zorg ervoor dat het apparaat zorgvuldig wordt verzonden. Gebruik indien mogelijk de originele verpakking. Vul de onderstaande retourmelding in en voeg deze bij de kopie van uw aankoopbewijs van de retourzending. De borg is Bresser GmbH, Gutenbergstrasse 2, DE-46414 Rhede. Als u vragen heeft over het product of over geautoriseerde dealers, bezoek dan onze website op www.bresser.de of neem contact op met ons servicecentrum: 02872-80740, service@bresser.de.