Het Terugtrekken


Consumenten hebben een herroepingsrecht van 30 dagen.

het terugtrekken

U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van reden binnen dertig dagen te annuleren.

De opzegtermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Bresser GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, info@bresser.de, Duitsland, telefoon: +49 (0) 28 72 – 80 74-0, fax: +49 (0) 28 72 – 80 74-444) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw communicatie over uw uitoefening van het annuleringsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) moeten) onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag waarop we een kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk dertig dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van dertig dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen. U hoeft alleen waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan Bresser GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, info@bresser.de, Duitsland, fax: +49 (0) 28 72 – 80 74-444

– Ik / wij (*) annuleren hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument (en)

– Adres van de consument (en)

– Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier)

– datum

(*) Verwijderen waar niet van toepassing.