Garanti

 

Bresser ger dig en global tillverkares garanti för din produkt. Garantiperioden är 5 år och börjar på inköpsdagen. Förvara ditt köpbevis som köpbevis. Under garantiperioden kommer defekt utrustning att accepteras av din återförsäljare och returneras vid behov. Du får sedan en ny eller reparerad enhet gratis tillbaka. Beslutet om en garantireparation eller ett garantiutbyte äger rum fattas av oss.

Kravet från garantin finns inte om fel i köpobjektet beror på:

– Felaktig användning;

– Oavsiktlig eller avsiktlig skada från köparen eller tredje part;

– Reparationer eller modifieringar som utförs av tredje part utan våra instruktioner;

– Skador orsakade av vårt eget fel

– Förändringar eller skador till följd av force majeure som stormar, hagel, eld, strömavbrott, blixt, översvämningar, snö, frost eller andra effekter orsakade av djur, etc.

Garantin gör inte heller tillämpas om ett oläsligt eller ofullständigt köpbevis presenteras.

För att kvalificera sig för den utökade garantin måste din produkt registreras senast tre månader efter köp. Registrera dig på www.bresser.de/garantie. Bekräftelses-ID måste visas för alla garantikrav.

Oavsett denna garanti har du rätt till lagstadgade garantirättigheter, som inte begränsas av denna garanti, vid felaktig leverans.

Vid återlämnande av varor, observera följande:

Se till att enheten är noggrant förpackad och skickad. Använd om möjligt originalförpackningen. Fyll i följande returformulär och bifoga det med kopian av ditt köpbevis.

Garant är Bresser GmbH, Gutenbergstraße 2, DE-46414 Rhede.

Om du har några frågor om produkten eller om auktoriserade återförsäljare, besök vår webbplats på www.bresser.de eller kontakta vårt servicecenter: 02872-80740, service@bresser.de.